Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Ilja C Hendel)

Arbeidsgrupper klare

Musikkindustriens næringsråd ble lansert i januar. Nå er fire arbeidsgrupper opprettet for å jobbe innen områder som kompetanse, entreprenørskap, investering, rammebetingelser, eksport og næringsutvikling.

Kalender

Glogerfestspillene: Klassisk fra dA til nÅ

28/01/2022 Kl. 18:00

Viken

Glogerfestspillene: Festkonsert

28/01/2022 Kl. 20:00

Viken

Glogerfestspillene: Med egne ord

28/01/2022 Kl. 09:30

Viken

Glogerfestspillene: Vox Humana

29/01/2022 Kl. 17:00

Viken

Musikkindustriens næringsråd ser på seg selv som et svar på regjeringens Sundvollen-erklæring, hvor det er uttrykt ønske om å vektlegge kultur som næring i større grad, og å styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren.
– Det er mye fine tilskuddsordninger i norsk musikkliv, det har vært politisk vilje til å satse på musikk- og kulturliv, og det er en vilje blant aktører selv til å satse og investere. Det vi ser som mangler er næringsutviklingen – rammevilkår og virkemiddel for å løfte selve næringen, sa Music Norway-direktør, Kathrine Synnes Finnskog, da rådet ble lansert under Spellemannkonferansen i januar.
Rådets mål er å sikre den norske musikknæringen gode rammebetingelser for å styrke verdiskapingen, bedre konkurranseevnen og øke produktiviteten i næringen, samt samle kunnskap og lage anbefalinger om politiske tiltak.
Arbeidet skjer i fire arbeidsgrupper, som hver tar for seg ulike temaer i det næringspolitiske feltet. Feltene er ikke kunstfaglige, eller basert på medlemsinteresser, understreker Music Norway-direktør Kathrine Synnes Finnskog I en pressemelding.
De fire arbeidsgruppene har fått følgende sammensetning:
Kunnskap og kompetanse
Leder Rhiannon Edwards (Musikkutstyrsordningen), Daniel Nordgaard (Universitetet i Agder), Audun Molde (Westerdals ACT), Erik Brataas (Phonofile), Gry Bråtømyr (Norsk Jazzforum), Anne-Britt Gran (BI/CCI), Willy Martinsen (Tono) og Atle Hauge (Kunnskapssenter for kulturnæringer – Høyskolen i Lillehammer)
Innovasjon og entreprenørskap
Leder Trond Tornes (Phonofile), Per Einar Dypvik (Entreprenør på digital/streaming), Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway), Arnt Maasø (UiO) og Torgeir Waterhouse (IKT Norge).
Investering og rammebetingelser
Leder Stein Bjelland (kulturentreprenør), Vegard Waske (UFA), Rune Grønn (Universal), Tore Gjedebo (Styrebjørn – investor), Sven Egil Larsen (investor), Petter Sandtorv (styremedlem i Buzz/investor), Kai Robøle (Waterfall), Harald Sommerstad (advokat/musiker) og Torstein Tvedt Solberg (Stortingspolitiker)
Eksport og næringsutvikling
Leder Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway), Vegard Waske (Mandelbaum), Guttorm Rå (Warner), Martin Schilde (Toothfairy), Fridtjof Hungnes (Propeller) og Joakim Haugland (Smalltown Supersound), Kai Robøle (Waterfall)
Musikkindustriens næringsråd
Hver gruppe skal belyse potensialet i næringen og formidle dette overfor myndigheter, politiske partier og bransjen generelt for å oppnå kortsiktig og langsiktig næringspolitisk satsing på musikkselskapene, det vil si managementene, agentene og plateselskapene, formidler Synnes Finnskog i pressemeldingen, hvor det antydes at anbefalte tiltak forhåpentlig vil foreligge innen sommeren.
På spørsmål om hvordan rådet vil måle sin suksess, svarte hun følgende til Ballade ved lanseringen i januar:
– Vi skal konkretisere tiltak som er gjennomførbare og jobbe for at det blir hørt av politiske myndigheter. Da må vi jobbe sjangeroverskridende, men også sektoroverskridende og departementoverskridende. Vi har god dialog med kulturdepartementet og utenriksdepartementet, men vi trenger å utvikle dialogen med næringsdepartementet og kanskje også finansdepartementet i forhold til tiltakene og anbefalingene som melder seg. Det tror jeg kan bli en positiv effekt av rådet. Jeg håper vi får såpass tyngde at vi blir en kanal som blir lyttet til, og at vi klarer opptre som en representant for alle som jobber i musikkbransjen.
Rådet består i perioden 2014- 2017 av følgende medlemmer:
– Music Norway (musikkeksport), IFPI (de multinasjonale plateselskapene), Fono (de uavhengige plateselskapene), GramArt (artistene), Norske konsertarrangører (livebransjen), Tono (rettighetshavere).
De uavhengige musikknæringsaktørene er: Joakim Haugland (by:Larm, Smalltown Supersound)
, Stein Bjelland (Stein70000)
, Hans Petter Haaland (HES), Trond Tornes (Phonofile), Rhiannon Edwards (Musikkutstyrsordningen) 

Stillinger

Produsent

Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada

Produsent / Arrangementssjef

Grieg in Bergen Int Festival

Musikkfaglig medarbeider

Musikk I Skolen

Festivalsjef/ kunstnerisk leder

Riddu Riddu Festivála

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this