Operaen_detalj_inne (Foto: Carl Kristian Johansen)

Ansettelsesstopp i Operaen

Styret i Den Norske Opera & Ballett vedtok onsdag full ansettelsesstopp på bakgrunn av statsbudsjettet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Bakgrunnen for ansettelsesstoppen er et for lavt tilskudd over statsbudsjettet. I følge prognoser Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) selv har utarbeidet er underdekningen DNO&B står overfor i 2009 tallfestet til 40-50 millioner kroner. Dette til tross for økningen på budsjettet for 2009 på 40 millioner kroner.

DNO&Bs behov som formidlet til departementet i budsjettprosessen var en vekst på rundt 80- millioner, pluss lønns- og prisomregning.

I følge en pressemelding fra Den Norske Opera & Ballett omfatter ansettelsesstoppen nye og eksisterende stillinger, samt vikariater og engasjement. Administrasjonen gis fullmakt til å beslutte dispensasjoner dersom det er uomgjengelig nødvendig, etter konsultasjon med de tillitsvalgte. Administrasjonen vil gjennomføre en utredning med sikte på tilpasninger i organisasjonsstrukturen, bemanningen og repertoaret for å kunne gjennomføre de nødvendige budsjettreduksjoner. Dette behandles på et nytt styremøte i løpet av noen få uker.

Dette i følge en pressemelding.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev