Amtmandens Døtre: Reis kjerringa

AKKS Oslo: 25 år med jenter og rock

AKKS Oslo fyller 25 år i 2007. I 25 år har AKKS først og fremst fokusert på jenter og rock. Dette har skjedd gjennom organiserte kurs og øvingsromsdrift. I anledning 8.mars, Kvinnedagen, er det derfor på sin plass å gratulerer et initiativ mot slutten av sytti-tallet med tjuefemårs dagen. Men hva har AKKS Oslo egentlig hatt å si for jenter og rocken? – I AKKS Oslos papirer finner vi spor etter mange driftige damer. Felles for de aller fleste er at de alle har hatt en motivasjon og en intensjon om å arbeide for økt kvinneandel i musikkbransjen, og ikke minst kvinners anseelse i musikklivet, skriver styreleder Gladhaug i forbindelse med jubileet.

Kalender

Av Guro Gladhaug

AKKS er en organisasjon som arbeider for å rekruttere, motivere og synliggjøre jenter i musikkbransjen. Sentralt i driften står instrumentkurs og øvingsrom.

Profil

AKKS har i dag avdelinger i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen samt ett overordnet landssledd bestående av representanter fra de ulike avdelingene. AKKS har til en viss grad formet seg etter hvordan musikkmiljøet er konstruert i de ulike byene, og har derfor utviklet litt forskjellig praksis i forhold til den opprinnelige kvinneprofilen.

I Oslo har AKKS en rendyrket kvinneprofil. Det er plass til gutter som vil være med, men jenter prioriteres til kurs og øvingsrom.

AKKS Oslo holder i dag til i Brennerveien 9 ved Blå. I 2006 hadde AKKS Oslo 5 øvingsrom, over 250 medlemmer og 25 instrument og bandkurs. 60 band var innom og øvde. Driften i dag er aktiv, og AKKS Oslo er i disse dager med på Ladyfest og arrangerer workshops innen lyd.

Tidsreise

Da vi i styret og i administrasjonen begynte å snakke om hvordan ett 25 års jubileum burde markeres, startet vi prosessen med en tidsreise i gamle dokumenter og pappesker. 25 år etterlater mange driftsmessige spor og historiske skatter.

Vi som jobber med AKKS Oslo i dag var knapt født da AKKS startet. Det var på sin plass med ett dypdykk for å danne ett bilde av hvilken organisasjonsarv vi egentlig er med på å forvalte. Da vi spurte oss hva AKKS Oslo har hatt å si for jenter og rock gjennom 25 år, startet vi med starten.

Slik lyder sagaen…

AKKS så dagens lys i på Blitz i 1982. Slik lyder i alle fall sagaen. Går vi historien litt nærmere i sømmene ser vi at AKKS var ett initiativ som vokste ut av en sammensatt kvinnebevegelse og musikkmiljø.

AKKS ble startet av overskuddsmidler fra en kvinnefestivaluke, der en rendyrket kvinneprofil på en musikkscene på Kalvøya ga penger i kassa til oppstart av AKKS. Initiativtakerne Hege Rimestad og Kjersti Martinsen forteller i sitt foredrag hos Kildens seminarrekke ”Milepæler i 70-årenes kvinnekamp” om en tid med bevisstgjøring hos kvinner om makt og undertrykking mellom kjønn, om politiske motsetninger og om spillegleden som overordnet faktor og motivasjon for å fokusere på musikk.

I denne EEC-tiden er det også fokus på amatørmusikk med lokal profil, opprør mot etablerte musikkautoriteter og det eksisterer en radikal tidsånd.

Rimestad og Martinsen opplevde suksess med Amtmandens Døtre som reiste land og strand med bred appell, særlig hos kvinner. De sier at det var en produktiv tid og damer var klare for å høre sanger om seg selv laget og fremført av damer og ikke som staffasje og groupies i menns musikkverden.

Men på tross av kvinnefokuset Amtamandens Døtre var en del av, så de lite til en særskilt økt kvinneandel i musikkmiljøet. Etter den allerede omtale kvinnefestivalen satt de igjen med 80 000 på bok som ble øremerket kurs og øvingsrom.

Etter en pionérperiode rundt om i Oslo fikk AKKS tilhold på Blitz i 1982 med daglig leder på tiltaksmidler og ansvar for drift av kurs og øvingsrom. Inspirert av en dansk modell ble samspillkursmodellen etablert.

Driftsmodellen er den samme i dag. Øvingsrom og kurs står i fokus, og samspillband og samspillkonsert er semesterets høydepunkt.

Milepæler i 70-årenes kvinnekamp

I foredraget fra ”Milepæler i 70-årenes kvinnekamp” konkluderer Rimestad og Martinsen med at de fortsatt ikke kan se en merkbar eksplosjon av jenteandelen i musikkbransjen som aktiviteten på AKKS burde ha generert.

En del av svaret på dette gir Marta Breen i boken ”Piker, vin og sang” fra 2006. Grunnen kan være mange grunner. Jenter slutter å spille når det ikke er gøy lenger, når kravene og samarbeidet går utover den gode stemningen og kreativiteten. Og når man må gjøre prioriteringer som må konkurrere med tiden man bruker på bandet.

Hva har da AKKS Oslo hatt å si for musikkbransjen, for jenter og for rock når man ikke har tilført musikkmiljøet den jenteandelen man satte seg som mål for 25 år siden?

Driftige damer

I AKKS Oslos papirer finner vi spor etter mange driftige damer. Felles for de aller fleste er at de alle har hatt en motivasjon og en intensjon om å arbeide for økt kvinneandel i musikkbransjen, og ikke minst kvinners anseelse i musikklivet.

Disse jentene har vært veldig arbeidsomme og engasjerte i noen år, for så å forsvinne ut av AKKS Oslo og over i noe annet. Og det er her AKKS Oslo sitt dannelsespotensial kommer inn. Mange av de driftige damene gir ikke opp sin idealistiske drøm om jenter i musikkbransjen, kvinner i samfunnet eller fokus på feminin andel i styrer og stell. De endrer bare fremgangsmåte og arena.

Med jevne mellomrom dukker det opp gamle AKKS’ere i media, andre ideelle organisasjoner, som managere, i kommunen, i festivalplanlegging, og i diverse musikkorganisasjoner.

Vi har foreløpig ingen konkrete tall eller eksempler å vise til her, for så systematisk har vi ikke gått til verks i materialet, men et raskt overblikk gir oss en indikasjon på dette.

AKKS Oslo har kanskje ikke bidratt til en så markant økning av kvinnelige instrumentalister i løpet av de siste årene som var ønskelig. Men for dem som har ønsket å utforske og prøve seg i øvingsrommet har AKKS Oslo fostret mange musikere in spe, og flere har satset og lykkes.

En vel så viktig funksjon er at AKKS Oslo også har synliggjort muligheter, opprettet og vedlikeholdt nettverk, bidratt til identitetsskaping og bevisstgjøring og vært en sosial møteplass for jenter som har truffet likesinnede.

Bagasje og erfaringer

Gjennom 25 år har AKKS Oslo stått for til tider det eneste organiserte øvingsromsalternativet for unge amatørmusikere. AKKS Oslo har hatt konsulentvirksomhet, etablert og pleiet kontakt med bevingede myndigheter og deltatt i politiske og organisatoriske fora. Alt dette har direkte og indirekte bidratt til å øke jenters anseelse og deltakelse i musikkbransjen.

Jentene fra AKKS Oslo har fått med seg bagasje og erfaringer verdt å ta med seg videre. Enten det er gode eller dårlige erfaringer, i bandrom, på styremøter, på kontoret eller i andre møter.

At AKKS Oslo fortsatt eksisterer med det samme tilbudet, med de samme målsettingene og med en tilsynelatende ustoppelig tilgang på jenters deltakelse i styreverv, i øvingsrom og på kurs viser nettopp at AKKS Oslos eksistens i seg selv er det viktigste poenget.

AKKS hadde i sin tid programfestet at AKKS som organisasjon skulle legges ned den dagen musikkscenen besto av 50 % jenter. Til den dagen kommer (og det er vi sikre på at den gjør, selv om ting tar tid!), skal vi fortsette med å drifte kurs og øvingsrom for jenter som ønsker å spille i band med AKKS Oslo som sosial, organisatorisk og lærerik arena!

Artikkelen er skrevet av styreleder i AKKS Oslo, Guro Gladhaug, og er en del av arbeidet med et festskrift i anledning 25 årsjubileet som skal feires i høst.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev