FB event (1)

Akershus ut av Norges korforbund

Norges Korforbunds fylkesorganisasjon i Akershus vedtok på ekstraordinært årsmøte 7. november med stort flertall å melde seg ut av Norges Korforbund og inn i det nyetablerte Norsk sangerforum. Dette innebærer samtidig at medlemskapet i Norsk musikkråd opprettholdes, og samarbeidet med Akershus musikkråd fortsetter.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Bakgrunnen for det ekstraordinære møtet var at Norges Korforbund (NK) har meldt seg ut av Norsk musikkråd (NMR) fra 1. januar 2002. Norges Korforbund Akershus var et av de aller største distriktsforbundene innen Norges Korforbund.

Årsmøtet oppfatter Norges Korforbundets utmelding av NMR som en klar svekkelse av kormiljøene i Akershus, og vedtokmed 36 mot 9 stemmer å melde seg ut av Norges Korforbund. Samtidig vedtok årsmøtet innmelding i det nystiftede Norsk sangerforum for fortsatt å være tilsluttet Akershus musikkråd.

Med dette vedtaket får korene i Akershus det på de aller fleste måtene som før, men til en langt billigere kontingentsats, heter det i en pressemdling fredag ettermiddag. Sekretariatet kan opprettholdes i samarbeid med Akershus musikkråd, og de velkjente tilbudene som felles forbundskonserter, det regionale Akershuskoret, Barbershopkurs og andre aktiviteter går nå videre som før.

Styreleder for korene i Akershus, Håkon Stenberg, kommenterer vedtaket slik: – Vi er glade for at medlemskorene valgte å stå sammen med de andre musikkorganisasjonene og ikke følge Norges Korforbunds linje med splittelse av norsk musikkliv. Det var viktig for korene å kunne stå sammen med de andre 29 musikkorganisasjonene nasjonalt og regionalt. Når dette samtidig medfører at vi kan videreføre vårt støtteapparat og våre tilbud til medlemskorene – og i tillegg redusere kontingenten vesentlig – er dette et godt valg for korene i Akershus. Dette medfører også at det gode samarbeidet vi var i gang med å etablere med Akershus Barne- og Ungdomskorforbund kan fortsette, og vi legger allerede opp til en felles tillitsmannskonferanse tidlig på våren.

— Dette er en svært gledelig tillitserklæring til Akershus musikkråd. Korene i Akershus har fattet et svært viktig vedtak som legger grunnlaget for at musikklivet i fylket fortsatt kan stå sammen. Det er viktig ikke minst overfor myndighetene, ikke minst i forholdet til Akershus Fylkeskommune. Vi håper at andre fylker også følger etter, sier daglig leder Jon G. Olsen i Akershus musikkråd i pressemeldingen fra organisasjonen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.