Arkiv

Nyhet

Næringspolitisk råd oppnevnt

26. juni 2015

Det nye rådet skal ifølge regjeringen arbeide mer spisset mot næringsutvikling. Fra musikkfeltet får de med seg Kai Robøle, Erik Brataas og Erlend Mogård Larsen.

Tror på vekst på 27 %

12. juni 2015

Svensk musikkbransje forventer solid vekst i sine inntekter i perioden frem til 2020.

Innspill til ny åndsverkslov

10. juni 2015

Kulturdepartementet fikk i går innspill til åndsverkloven. De oppmøtte ønsker seg tydeligere språkbruk og oppklaring av begreper. Kulturministeren ville også diskutere om tiden er inne for en kjønnsnøytral opphavsrett.

TONO-inntekter doblet på ti år

10. juni 2015

TONO henter inn stadig større inntekter fra bruk av musikk. Men rundt 60 prosent av disse sendes tilbake til utenlandske opphavspersoner.

Ikke nytt åremål

22. mai 2015

I dag ble det kjent at operasjef Per Boye Hansen ikke får fornyet sitt åremål når det går ut i 2017.

Utvider relokaliseringen

12. mai 2015

Music Norway gir programmet nytt navn, bredere arbeidsområde og fleksibel varighet.

Hvem hører på EDM?

12. mai 2015

Amerikansk studie viser at den raskeste tilveksten av nye EDM-fans er eldre enn 25 år.

1B1 mottar treårig støtte

28. april 2015

Orkesteret 1B1 mottar tre millioner kroner i støtte fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Cultiva og Talent Norge. Intensjonen er at det skal være en treårig løsning med tilsammen ni millioner kroner til orkesteret.

Musikk i tall 2013

27. april 2015

Rapporten Musikk i tall gir oversikt over inntekter i norsk musikkbransje. Dette er andre året statistikken foreligger, og første gang man har forsøkt å beregne en norskandel.

Foreslår endringer i Kulturrådsloven

24. april 2015

Departementet vil legge flere avgjørelser til fagutvalgene, la en valgkomité oppnevne rådsmedlemmer og endre dagens ordning med rullerende oppnevning av Rådet.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS