Arkiv

Minneord

– En stridens mann

12/01/15

En politikkens, musikkens, formidlingens mann — og en helt egen mann. Les Åse Hedstrøms minnetale ved komponist John Persens bisettelse.

John Persen (1941-2014)

18/12/14

John Persen døde den 12. desember, og dermed er en av de viktigste grunnleggerne av det moderne norske musikklivet borte.

En forkjemper for nye musikalske strømninger

12/12/14

Med Knut Nystedt er en av etterkrigsgenerasjonens fremste komponister gått bort, skriver Åse Hedstrøm i Norsk Komponistforening.

En “musiker” i vid forstand

29/10/14

Siden 1996 har han representert og for en stor del alene utformet, et gjennomtenkt og dyptpløyende studium på komposisjonsmusikkens område, skriver Schaathun og Hedstrøm om Morten Eide Pedersen.

En generøs formidler

21/10/14

«Morten Eide Pedersen gikk ut av tiden mens hans klokskap, kreativitet og faglige vidd fremdeles var i full vekst», skriver Frode Thorsen om sin kollega ved Griegakademiet. Morten Eide Pedersen gikk bort denne helgen.