Arkiv

Minneord

Minneord om Sigmund Lillebjerka

25. august 2015

– Han var en av landets fremste kompinister, en pionér i nord, og bidro til å skape en forståelse for samtidsmusikken, skriver styreleder Åse Hedstrøm i Norsk Komponistforening.

En fremragende improvisatør har gått bort

20. august 2015

Nicolay Apollyon har gått bort. Han minnes som en komponist og musiker med stort repertoar, og som en fremragende improvisatør.

– En stridens mann

12. januar 2015

En politikkens, musikkens, formidlingens mann — og en helt egen mann. Les Åse Hedstrøms minnetale ved komponist John Persens bisettelse.

John Persen (1941-2014)

18. desember 2014

John Persen døde den 12. desember, og dermed er en av de viktigste grunnleggerne av det moderne norske musikklivet borte.

En forkjemper for nye musikalske strømninger

12. desember 2014

Med Knut Nystedt er en av etterkrigsgenerasjonens fremste komponister gått bort, skriver Åse Hedstrøm i Norsk Komponistforening.

En “musiker” i vid forstand

29. oktober 2014

Siden 1996 har han representert og for en stor del alene utformet, et gjennomtenkt og dyptpløyende studium på komposisjonsmusikkens område, skriver Schaathun og Hedstrøm om Morten Eide Pedersen.

En generøs formidler

21. oktober 2014

«Morten Eide Pedersen gikk ut av tiden mens hans klokskap, kreativitet og faglige vidd fremdeles var i full vekst», skriver Frode Thorsen om sin kollega ved Griegakademiet. Morten Eide Pedersen gikk bort denne helgen.