Arkiv

Minneord

Minneord om Jean-Claude Risset

28/11/16

Hans bidrag til musikkforskningen har hatt så store ringvirkninger at alle som arbeider med digital lydbehandling i dag nyter godt av hans bidrag, skriver Jøran Rudi

Minneord om Knut Wiggen

15/09/16

Knut Wiggen døde 10. september. – Han så teknologien som en kilde til fornying av stivnede og elitistiske tradisjoner, skriver Jøran Rudi.

Mellom scene og studio

28/04/16

Kaysers samarbeid med Harald Sæverud er et unikt kapittel i norsk musikkhistorie, og påvirket hans virksomhet som lærer. – Han klarte å mane frem det kunstnerisk latente i hver enkelt elev uten å gå på akkord med de rent håndverksmessige kravene til teknisk skolering, skriver Øyvind Aase.

Minneord om Greta Liv Jordhøy

11/04/16

Norsk Komponistforening takker Jordhøy for hennes store innsats som musikkpedagog og for alt hun har skapt som komponist, skriver Åse Hedstrøm.

Et langt og rikt liv i musikken

01/02/16

Om Leif Solbergs musikk er det sagt at «den er paradoksal ved at den både er uforutsigelig og strengt organisert. Flyktig, sær og hele tiden overraskende».

Minneord om Turid Birkeland

06/01/16

Turid var en ledestjerne vi møtte på gølvet, hun var et forbilde vi stod ansikt til ansikt og skulder ved skulder med, skriver Turid Birkelands medarbeidere i Rikskonsertene.

Minneord om Ketil Vea

22/12/15

Komponisten, pedagogen og administratoren Ketil Vea hadde mye av sitt virke i Nord-Norge, der han ble en drivkraft for oppbygging av musikklivet, skriver styreleder Åse Hedstrøm i Norsk Komponistforening

Minneord om Sigmund Lillebjerka

25/08/15

– Han var en av landets fremste kompinister, en pionér i nord, og bidro til å skape en forståelse for samtidsmusikken, skriver styreleder Åse Hedstrøm i Norsk Komponistforening.

En fremragende improvisatør har gått bort

20/08/15

Nicolay Apollyon har gått bort. Han minnes som en komponist og musiker med stort repertoar, og som en fremragende improvisatør.