Arkiv

Minneord

Minneord for Tor Inge Rishaug

19. desember 2016

En blå mester har forlatt oss, skriver Omar Østli

Minneord for Pauline Oliveros

29. november 2016

Den amerikanske komponisten, utøveren, og en pionér innen eksperimentell musikk, Pauline Oliveros, døde 24. november 2016, 84 år gammel.

Minneord om Jean-Claude Risset

28. november 2016

Hans bidrag til musikkforskningen har hatt så store ringvirkninger at alle som arbeider med digital lydbehandling i dag nyter godt av hans bidrag, skriver Jøran Rudi

Minneord om Knut Wiggen

15. september 2016

Knut Wiggen døde 10. september. – Han så teknologien som en kilde til fornying av stivnede og elitistiske tradisjoner, skriver Jøran Rudi.

Mellom scene og studio

28. april 2016

Kaysers samarbeid med Harald Sæverud er et unikt kapittel i norsk musikkhistorie, og påvirket hans virksomhet som lærer. – Han klarte å mane frem det kunstnerisk latente i hver enkelt elev uten å gå på akkord med de rent håndverksmessige kravene til teknisk skolering, skriver Øyvind Aase.

Minneord om Greta Liv Jordhøy

11. april 2016

Norsk Komponistforening takker Jordhøy for hennes store innsats som musikkpedagog og for alt hun har skapt som komponist, skriver Åse Hedstrøm.

Et langt og rikt liv i musikken

1. februar 2016

Om Leif Solbergs musikk er det sagt at «den er paradoksal ved at den både er uforutsigelig og strengt organisert. Flyktig, sær og hele tiden overraskende».

Minneord om Turid Birkeland

6. januar 2016

Turid var en ledestjerne vi møtte på gølvet, hun var et forbilde vi stod ansikt til ansikt og skulder ved skulder med, skriver Turid Birkelands medarbeidere i Rikskonsertene.

Minneord om Ketil Vea

22. desember 2015

Komponisten, pedagogen og administratoren Ketil Vea hadde mye av sitt virke i Nord-Norge, der han ble en drivkraft for oppbygging av musikklivet, skriver styreleder Åse Hedstrøm i Norsk Komponistforening