Arkiv

Kritikk, kommentar og debatt

Strakstiltak mot terror

18. november 2015

Frankrike, og særlig Paris, har et fantastisk utgangspunkt for å kunne klare inkluderingen, skriver Erik Hillestad.

Ikke bare Kulturdepartementets ansvar

17. november 2015

Hva taper man når Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet kutter i sine kultursatsinger, spør Norsk Komponistforening.

Visjoner for norsk musikkarv

16. november 2015

Leder for Norsk musikkbibliotekforening, Frida Røsand, har etterlyst en klar visjon for formidling av den norske musikkarven i Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018. Her svarer Aslak Sira Myhre.

Ein beskjeden start

16. november 2015

Festivalen Afroslo var akkurat vellukka nok til at ein kan ta konseptet vidare. Men er det behov for eit slikt initiativ?

Refleksjonar rundt ein nyskriven opera

11. november 2015

Som aktiv songar, songpedagog og stemmeforskar er eg grunnleggjande oppteken av at norsk operakunst skal utvikle seg, og at vi skal ta i bruk diktarar som Fosse i val av librettist. Men korleis kan komponisten jobbe med sterke tekstar, spør Kåre Bjørkøy.

Står formen i veien?

11. november 2015

Er det et problem hvis programmet til Den kulturelle skolesekken virker uengasjerende for en voksen anmelder, spør Embret Rognerød.

Lønnsom strøm?

10. november 2015

Selv om Spotify dreper pirater, skaper ikke tjenesten automatisk økte inntekter for musikkbransjen. Siste gjennomlysning er ikke godt nytt for Spotify, og sår tvil om forretningsmodellen, skriver Tellef Øgrim.

Norske festivaler om honorarpolitikk

6. november 2015

Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk, sa Bjarne Kvinnsland mandag. Her svarer Norske Festivaler.

Levitten som forløste kirkesangen

6. november 2015

Komponist Trond Kverno fylte nylig 70 år. I et festskrift har Jørn Fevang skrevet om sin lærer og venn — og om hvorfor en rekke kirkemusikere i kongeriket kun har lært seg å transponere ned, ikke opp.

Festspillene i Bergens honorarpolitikk

5. november 2015

Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk, sa Bjarne Kvinnsland mandag. Her svarer Festspillene i Bergen.

Digitale festivaler og konserter