Arkiv

Kritikk, kommentar og debatt

Den vakre stormen

22/06/14

Forteljinga om Miranda og Ferdinand er ei vellukka musikalsk danningsferd om å bli stor.

Høy sol! Lav himmel!

22/06/14

Mona & Maria og King Midas ga oss sommerens siste konsert på Hennie Onstad Kunstsenter, og gjorde det til en fin opplevelse, skriver Arvid Skancke-Knutsen.

Det mogelege i å træ i ei nål

22/06/14

KOMMENTAR: På høyringskonferansen ”Det muliges kunst” vart det ikkje stilt mange nye spørsmål, men mange gamle vart utdjupa. Klårt understreka var at dei estetiske faga må inn att i lærarutdanninga fortare enn svint, skriv Tori Skrede.

Musikkvitenskap uten noter?

22/06/14

INNLEGG: Trenger man å kunne noter når man studerer musikk? Universitetet i Oslo tenker nytt rundt musikkvitenskapelig utdanning, skriver Alexander R Jensenius.

Kutt for utstyrsordning

21/06/14

Kulturministeren ønsker fokus på kvalitet, næringsutvikling, og maktspredning. Men kvalitet krever øvelse, næringsutvikling krever investeringsvilje og maktspredning krever avstand, skriver Rhiannon Edwards.

La grunnskolelæreren eie kunstfagene!

17/06/14

Det kan se ut som om alvoret i ekspertgruppas alarm om grunnskolen ikke helt har gått opp for en del aktører i kunst- og kulturlivet. Alarmen har i stedet utløst miljøets yndlingsøvelse: Lokaliseringsdebatt, skriver Kari Holdhus.

Kvifor ikkje berre musikk?

28/05/14

Kvifor tyr symfoniorkestra så lett til utanommusikalske og historisk-/biografiske innfallsvinklar når dei skal presentera klassisk musikk for barn, spør Tori Skrede.

Luftspeilinger i Bergen

27/05/14

Simon Steen-Andersens visjon er å gi like mye til en døv som til en blind, og resultatet er forbløffende – også når en både ser og hører, skriver vår anmelder fra Victoria Johnsons festspillkonsert.

Hilsen fra øvingsrommet

25/04/12

INNLEGG: Uten praktisk fagtilbud får vi ingen reell mulighet til å møte arbeidshverdagen i musikkbransjen, skriver Ane Bjerkan.