Hvor ble det av Regjeringens satsing på mangfold og inkludering?

I 2016 har Samspill fått kutt i bevilgningene fra Kulturrådet, og timingen er noe overraskende, skriver Siri Kvambe.