TONO og Norsk musikkråd forhandler på overtid

Ny rammeavtale skulle vært på plass ved nyttår.