Er det bare menns kunst som er kvalitet?

KRONIKK: Å påstå at likestilling fører til kvotering av middelmådig kunst er et uttrykk for nettopp de holdningene vi må til livs ved hjelp av aktive likestillingstiltak, skriver Balansekunst i denne kronikken om likestilling i kunsten.

Pop og effektiv pynt

Balladepodden kommenterer visuelle virkemidler etter seminar og konserter på by:Larm.

Tverrfaglighet er del av kunsten

Det er tiltroen til musikken som tillater artister å ty til andre medier, skriver Kristina Ketola Bore.