Norges Ungdomskor og Nordic Voices til verdenssamling for kor

De er to utvalgte blant 24 kor fra hele verden som møtes på 12th World Symposium on Choral Music i New Zealand.

Victoria Liedbergius ny visepresident i European Music Council

Eirik Birkeland ble Norges andre representant i styret.

Den tragiske fortellingen om Lucia

… og hvordan vi kanskje kan snu på dette sammen..

Våre muskler avgjør framtida til Kultur-Norge

Politikere liker å fortelle at de vil støtte barn og unge. Likevel er vi ikke sikre på at den kommende kulturmeldingen vil reflektere dette, skriver et knippe barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kan kor brukes til integrering?

Prosjektet Barn synger har som mål å gi kor til alle. Pilotprosjekt med lavterskel-kor er i gang i Bergen og bydelen Gamle Oslo.

Victoria Liedbergius nytt styremedlem i European Music Council

Ung i Kor-lederen sikrer dermed Norge plass i den europeiske organisasjonen