Når musikklivet går rett vest

Vestlandet fylkeskommune og Vestfold/Telemark fylkeskommune ønsker å legge ned store deler av musikklinjetilbudet på sine videregående skoler. En reduksjon av tilbudet skader norsk musikkutdanning og ramme et kulturliv som allerede ligger nede. Alle musikkinstitusjoner i høgskolesektoren bør slå ring om disse musikklinjene for å ivareta Norges posisjon som kulturnasjon, skriver Ole Fredrik Norbye ved NLA Høgskolen.