Blir klassiske musikere fratatt improvisasjon? Betraktninger rundt improvisasjon, musikk og læring

ESSAY: Musiker, komponist og pedagog Bjørn Alterhaug diskuterer hvordan «verktrohet» har kunnet virke styrende i høyere utdanning og musikk generelt, og om klassiske musikere har blitt fratatt improvisasjon.