Vil øke bedrifters kunnskap om musikk

Rettighetsorganisasjonene TONO og Gramo lanserer «Verdien av musikk», en hjelp til norske virksomheter i gjennomtenkt bruk av musikk.