Kronekrasj og inflasjon: Må få økonomisk hjelp av familien

Krona synker som en stein og gjør det ulønnsomt for norske band å turnere i utlandet, forteller Music Norway. Samtidig sliter utenlandsbaserte musikere, som Karl Ivar Refseth, når lønna kommer fra Norge og regningene skal betales i euro.