Flyktningen

Europa rasar saman og vi inviterer ukrainsk musikk inn i salane. Valentin Silvestrov er Ukrainas største komponist – og no er han også flyktning. Det siste skulle han helst sluppe.

Gi meg fleire versjonar av Lasse Thoresens siste orkesterverk!

Lasse Thoresens verk handlar om å vere, men er på ingen måte musikk berre for eitt augeblikk. Og Valentin Silvestrovs sjuande symfoni trefte ekstra sterkt med flyktningen Silvestrov sittande i publikum.