Festspillkomponist Unsuk Chin: Inn til kjernen

Den sør-koreanske komponisten forteller om sitt vanskelige valg og om å finne musikken.

Litt for vagt forsøk på etterlengtet samarbeid

«Mimodramas» viser hvor genuint gøy samtidsmusikk kan være. Men det var nok ikke hovedintensjonen for dette nye samarbeidet mellom BIT20 og Carte Blanche.

Valgte ikke festspillkomponister utfra kjønn

– Ingen av disse navnene vil automatisk fylle salene i Bergen. Det vil kreve solid formidlingsarbeid å få til. De er jo ikke kjent i de brede kretser, sier festspilldirektør Anders Beyer om de verdensberømte komponistene.