Nær en milliard i spillemidler til kultur-grunnmuren. Økning til Kulturrom, regionale kulturbygg og DKS

Regjeringen vil styrke det frivillige kulturlivet, få flere med og motvirke frafall. 30 millioner i økning til regionale kulturbygg,10 millioner mer til Kulturrom og 20 millioner ekstra til Den kulturelle skolesekken.