Hva skal barnet hete? – Sitron!

Spennende navneendring, si. Si. Tron.