Mangelfull informasjon og misvisende tall om kulturskolene

Det er færre elever i kulturskolen. Men tilgjengelig statistikk viser hverken hvor stor nedgangen er, eller hvorfor.