Bodø Rythm Group ønsker avklaring på egen situasjon

De tre jazzmusikerne i Bodø Rythm Group får kommunal lønn, men har ikke tilgang til egen arbeidsplass. Musikerne skriver her at de ønsker dialog med Bodø kommune og kulturhuset Stormen.