15,9 millioner til musikkarenaer

Årets andre tildelingsrunde fra Musikkutstyrsordningen gir løft i øvingsforholdene til rundt 1200 musikere.