Fem millioner mer til tidsskrifter og kritikk

Rådet prioriterer den nye tidsskriftordningen.

Tidsskriftkritikk som bommer

Kultur- og likestillingsministeren mener at Kulturrådet må disponere og prioritere tidsskriftstøtten innenfor sine budsjettrammer.