Alle skal få

The band called Oh vil redde verden, og deler med støtte fra Innovasjon Norge fritt alt du kan høre på andreskiva som slippes i høst.