Arrogant, mangler kunnskap og hvor er arrangørene?

Dette var noen av karakteristikkene da nær samtlige på talelisten slaktet Kulturrådets innspillsnotat om styrking av regionale sentre og nettverk for musikk.

Er det mulig å se for seg et ressurssenter hvor både penger og kompetanse i større grad følger musikken og kunstneren?

Dette er et av spørsmålene som stilles i et innspillsnotat fra Kulturrådet om fremtiden til regionale sentre og nettverk for musikk.

Låtskriving på plakaten

Trondheim Song Expo anser årets camp som en suksess. Men hva tilbyr campen utover samarbeid? Og kan det sammenliknes med et studie?