Når det antas at rollen din er å lage kaffe, men du er ansvarlig for lydproduksjonen

Ved å bruke «lydtekniker» i stedet for «lydmann» sender vi umiddelbart et signal til nye rekrutter om at denne bransjen er åpen for alle. Eva Rowson er utålmodig etter handling, når ny teknikerskole blir utsatt, og bransjen melder om store kjønnskjevheter.