Frydefull forvirring og ekstrem ambivalens

Med «Underkastelse(r)» tar Teater Ibsen løpefart og stuper uti en smørje av fundamentalisme, porno, kvinnehat og selvforakt.