Debatterer budsjett

Venstre, Arbeiderpartiet, SV, Høyre og Senterpartiet debatterer i dag.