Mellom teksten og musikken

Er det rom for en større utveksling mellom utdanningene innen skrivekunst og utøvende musikk?

Lydlige tidsskrifter

Tyder Off The Page på at samtalen er det nye musikktidsskriftet?