Bruk av musikk i spill: En komplisert og uavklart problemstilling

Musikk er et svært viktig element i spill. Hvor sentral musikken er varierer, men den spiller ofte en avgjørende rolle for spillopplevelsen.