Ulver: Underverdenens mellommenn

Når vi trekkes inn i undergrunnens dans, er det ikke hardt og brutalt. Lag på lag med lumske bilder som leveres i relativt lysere toner resulterer i at musikken kapsler seg inn i sitt eget mørke. Den fengsler istedenfor å være frastøtende. Les Sally Sayehdārs essayistiske intervju med Ulver, om kvinnesymbolikk, film noir-og spillmotiver, forholdet mellom lyd og bilde – og fremtiden til bandet.