​Arne Osland ny styreleiar for Førdefestivalen

Osland er utnemnd til styreleiarvervet av Sogn og Fjordane Fylkeskommune for ein periode på to år