Beate Elstad fikk Norsk jazzforums Storbandpris for 2015

Musikeren, arrangøren og dirigenten fikk prisen for sin innsats for å løfte fram storbandfeltet.