Årets stimuleringsordning: fristen er ute

Ubetaling av 600 av 870 stimuleringsmillioner er vedtatt, like etter at søknadsfristen er gått ut.