Mange flere får stemmerett i TONO

Mer enn dobbelt så mange TONO-medlemmer får nå stemmerett i organisasjonen. Et prinsipielt standpunkt for et styrket demokrati i TONO, sier styreleder.