Dette er Musikkbudsjettet 2019

Mer til mangfold og til momskompensasjon for frivillige organisasjoner.