Kåre Opdal utnevnt til Ridder 1. Klasse av St. Olavs Orden

Opdal får utmerkelsen for sin innsats for kulturskolen.