Turbulent rundt Kongsberg Jazzfestival og sponsorsamarbeid

Det er ingen dramatikk eller konflikt rundt dette, sa Kongsberg Jazzfestivals sjef til Ballade. Men det var tidlig i uken.

Støtte til Kongsberg Jazzfestival: Sjølvråderetten må aldri vika

INNLEGG: Ei rekke leiarar i Noregs jazzliv har signert dette innlegget til støtte for Kongsberg Jazzfestival etter turbulensen rundt avgjerda til festivalen om å avslutte samarbeidet med Kongsberg Gruppen.