Egen spesialhelsetjeneste for musikere

St. Olavs Hospital har opprettet et tilbud med spesialkompetanse på musikere, og andre scenekunstneres, helseplager.