Utfordrer forestillinger om folkemusikeren

Der felespillet ble forbudt, gikk kvinnene over til å tralle, eller så måtte de skjule felespillet. Hvor ble de av, de norske spelekvinnene?