Sørlandets Musikkpris til Kelvin

Prisen ble delt under Eksamensfestivalen ved UiA i Kristandsand søndag.