Samisk språkuke i Ballade

Vi er midt i den samiske språkuka Giellavahkku, og her har vi samlet et knippe saker som er publisert på både samisk og norsk hos Ballade. Sjekk ut artiklene, som spenner fra lyrikken i musikken til nylige politiske musikkmarkeringer for Repparfjorden.

Sov onne ietniengïelen åvteste gymhpe

– Tjoerem pryövedh mij sjeahta juktie orre aarkebiejjien vueliem sjugniedidh. Marja Mortensson sov gïelen åvteste gæmhpoeminie, mij lea jaemieminie.

Brenner for sitt lille morsmål

– Jeg må prøve meg fram for å skape en ny hverdagsjoik. Marja Mortensson brenner for sitt eget språk, som er i ferd med å dø ut.