42 søker om å bli ny operasjef

Listen over kandidater til å ta over etter Per Boye Hansen er nå offentlig.