Thorbjørn Tønder Hansen ny direktør og kunstnerisk leder for Ultima

Hansen, som tiltrer 1. oktober, kommer fra stillingen som leder av SNYK i Danmark.