Kappleik og estetikk

Kva representerer kvalitet i vurdering av slåttespel, og er vurderinga uavhengig av kontekst, spør Synnøve Bjørset.