Å skrive samtidsmusikkhistorie i en globalisert verden

Hvordan kan man tenke rundt historieskrivning om vestlig kunstmusikk i en moderne global kontekst?