Vi har ventet lenge nok!

Musikkfagets og sangens posisjon på skolen er nedbygget over tid. Musikk i Skolen mener det er tid for handling og konkrete tiltak, ikke bare for fagre løfter.

Musikklærer Tina Johnsgaard har utviklet digital kommunikasjonsplattform for musikklærer og elev

Appen Practice Presto skal bidra til en enklere hverdag for lærere, og gi elevene mer inspirasjon.

– Diskuterer mye med min datter

Cellist Hjalmar Kvam fungerer som støtteapparat, og baker boller stortingskandidatdatteren kan dele ut på stand.

Angriper skolefritak

I alt 20 organisasjoner fra norsk kulturliv, inkludert musikkorganisasjonene NOPA, FONO, TONO, Gramo, IFPI og Norsk Komponistforening, vil ha Stortinget til å stryke regelen om at klasserom ikke omfattes av åndsverkloven.

Ikke helt topp for laptop ennå

Er laptop som hovedinstrument på videregående forenlig med Kunnskapsløftet? Noen skoler svarer nei, andre ja. Også på høyere nivå er tilbudet til fremoverlente elektronikere fortsatt begrenset.

Lillehammer får pophøgskole

Skolen, som har navnet Lillehammer Institute of Music Production and Industries, vil åpne neste år.

Frifond på ville veier?

Departementet har full tillit til et system som innebærer at Norsk musikkråd skal behandle klager mot seg selv. Da er det ikke lett å få en uhildet vurdering, skriver Musikk i Skolen.

Skoler blir kulturhus

Mange av Oslos bydeler mangler fungerende kulturhus. Nye forskrifter skal gjøre skoler mer egnede til også være kulturarena.

Formidlende omstendigheter

Må en DKS-søknad inneholde ord som «inspirasjon», “interaksjon”, «refleksjon», «deltagelse», «fortelling»? Har vi å gjøre med en ensidig tvangsformel som reduserer potensielt strålende konserter, spør Gustav Borgersen.

– Grip sjansen dere har fått med Ludvigsen-rapporten!

De nordiske landene bør se til og lære av hverandre for å styrke kunstens rolle i skolen, sier professor Anne Bamford.